Dr. Kecskés András PhD a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Gazdasági és Kereskedelmi Jogi tanszékének tanszékvezető egyetemi docense. Jogi diplomáját 2005-ben, politológusi oklevelét 2006-ban, MBA oklevelét közgazdaságtanból pedig 2013-ban szerezte. Oktatási tevékenysége mellett tagja a szakmai közélet aktív résztvevője, többek között Amerikai Kereskedelmi Kamara (AmCham) Corporate Governance and Business Integrity Committe tagja, valamint 2014 óta a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Választottbíróság Dél-Dunántúli Regionális tagozatának választottbírói névjegyzékében szerepel. Tagja a Nemzetgazdasági és Társadalmi Tanácsnak, valamint ügyvezetője a Jogharmonizátor Kft-nek is. Fő kutatási területe a felelős társaságirányítás, a tőkepiaci és értékpapírjog, valamint a bankrendszerek működése.